Ansatte

Arnfinn Sønsterud


Selger
Tel: 61 14 38 44
E-post: arnfinn@bstoten.no
Spesialitet:
Skruer/spiker/beslag/jernvarer/byggevarer

Hans Olav Overn


Daglig leder
Tel: 61 14 38 40
E-post: post@bstoten.no
Spesialitet:
Interiørvarer/byggevarer/dører/vinduer

Ole Johan Linnerud


Sjåfør Mercedes lastebil/selger
Svein Erland Pedersen


Sjåfør Scania lastebil/selger


Tom Roger Rennemo

Logistikk/selger/sjåfør

Tel: 61 14 38 48

Brede Grindvoll


Selger
Tel: 61 14 38 42
E-post: brede@bstoten.no
Spesialitet:
Utvendig tak/byggevarer/transport

Lars Erik Ringerud


Selger/logistikk
Tel: 61 14 38 46
Spesialitet:
Mur/beleggningsstein/byggevarer

Pål Anners Stenberg


Selger
Tel: 61 14 38 43
E-post: pas@bstoten.no
Spesialitet: Proff-markedet,
dører/vinduer/trelast/interiørvarer

Tor Larsen


Selger/sjåfør
Tel: 61 14 38 45
Spesialitet:
Byggevarer